QAline-01

Q & A คำถามที่พบบ่อย

คลินิกอยู่ที่ไหน

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

ชั้น 2 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรบการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

ราคาหัตถการ

กระชายขาว

Q : กระชายขาวต้านโควิด19 ได้หรือไม่

A : กระชายขาวเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถรับประทานได้แม้ไม่มีอาการเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายแข็งแรง

 

Q : อาการข้างเคียงที่อาจเกิดได้

A : หากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดแผลร้อนใน แสบร้อนปาก ร้อนวูบวาบ เหงื่อออก เรอมากได้ เนื่องจากกระชายขาวเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อน

น้ำมันกัญชง (CBD)

Q : ใช้ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะทำให้เห็นผล

A : ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับอาการและร่างกายของแต่ละบุคคลว่าตอบสนองได้ดีแค่ไหน แต่การใช้น้ำมันกัญชง จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องกัน เนื่องจากสมุนไพรเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาจึงจะเห็นผล ไม่ได้เห็นผลทันทีเหมือนยาแผนปัจจุบัน