20211110_135924

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 จักระคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย(TTMIC) ร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากป่าชุมชน ระดับพรีเมี่ยม กับป่าชุมชน กรมป่าไม้