กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม ได้มีโอกาศมาเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทาง คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภ

ผู้บริหารของศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย เข้าประชุมพูดคุยเรื่องการ MOU กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผู้บริหารของศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย คุณพฤกษ์ ขุนพานิช และ คุณพรรณกร ขุนพานิช เข้าประชุมพูดคุยเรื

คณะผู้ประกอบการจากไต้หวันและตัวแทนจากสภาการค้าไต้หวัน เข้าร่วมฟังบรรยายของ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

คณะผู้ประกอบการจากไต้หวันและตัวแทนจากสภาการค้าไต้หวันร่วม 30 ท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายของ ศูนย์นวัตกรรม

ร่วมประชุมกับเครือข่ายป่าชุมชน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ณ ศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี

นายพฤกษ์ ขุนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย TTMIC พร้อมด้วยนายเสกสรร กวยะปาณิก ผู้อำนวย

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย ดูงานที่ จักระคลินิก, TTMIC

สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย ดูงานที่ จักระคลินิกการแพทย์แผนไทย ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไ

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม ได้มีโอกาศมาเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทาง คณะการแพทย์บูรณาการ มทร

ผู้บริหารของศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย เข้าประชุมพูดคุยเรื่องการ MOU กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผู้บริหารของศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย คุณพฤกษ์ ขุนพานิช แล

คณะผู้ประกอบการจากไต้หวันและตัวแทนจากสภาการค้าไต้หวัน เข้าร่วมฟังบรรยายของ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

คณะผู้ประกอบการจากไต้หวันและตัวแทนจากสภาการค้าไต้หวันร่วม 30

กัญชา กัญชง

ข่าวงานกิจกรรม

ข่าวจากราชการ​

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะประชาชนดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมรับหน้าร้อน ด้วยศาสตร์แผนไทยและสมุนไพร

กรมการแพทย์แผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะประชาชนดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รับภาวะวิกฤตอากาศ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยหลักธรรมานามัย ดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิถีธรรมชาติ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยหลักธรรมานามัย ดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิถีธรรมชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการ

สวัสดีปีใหม่ 2564

ขอทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สติ ปัญญา ความสามารถที่มี ร่วมมือร่วมใจกับทีมผู้บริหาร เพื่อนข้าราชการและเค

เกี่ยวกับ Covid-19

ยาฟ้าทะลายโจร

ยาฟ้าทะลายโจร ยาฟ้าทะลายโจรรับประทานป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันว่าสา

กรมการแพทย์-สปสช.ไม่ทอดทิ้งผู้ติดเชื้อ Covid-19 จัดหาเตียง โทรติดตามอาการทุกวัน

กรมการแพทย์จับมือ สปสช. ให้สายด่วน 1668 และ 1330 โทรติดตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่ไม่มีอากา

ยาฟ้าทะลายโจร

ยาฟ้าทะลายโจร ยาฟ้าทะลายโจรรับประทานป้องกันโควิด 19 ได้หรือไ