เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

4 วิธีป้องกัน Covid-19

วิธีป้องกันโควิด-19

  1. เว้นระยะห่าง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ประมาณ 6 ฟุต หรือ 2 เมตร
  2. ล้างมือให้นาก ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือ เจลแอลกอฮอล์ 70% ให้บ่อยขึ้นเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะและก่อนรับประทานอาหาร
  3. สวมหน้ากาก สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อเข้าไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอ จาม
  4. อยู่บ้าน ให้อยู่บ้าน หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ และใช้ช่วงเวลานี้ทำความสะอาดบ้านเพิ่มกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ