S__30171145

ตัวอย่างการรักษา โรคยอกหลัง

โรคยอกหลัง

ก่อนการรักษา

คนไข้มาด้วยอาการปวดหลังส่วนล่างทั้ง 2 ข้างโดยจะปวดข้างขวามากกว่า เป็นมา 5 ปี ปวดร้าวมายังท้อง ท้องแข็งเกร็ง หันตัวไม่ถนัด เดินตัวแข็ง พลิกตัวตอนเวลานอนลำบาก

สรุปอาการ

 • ปวดเสียว ขัด ยอก บริเวณเอว และ กล้ามเนื้อหลัง ร้าวมาบริเวณหน้าท้อง
 • หันตัวไม่ถนัด เดินตัวแข็ง
 • ไม่มีอาการปวดร้าวไปที่ขา

การรักษา

 • นวดพื้นฐานขา เปิดประตูลม
 • นวดสัญญาณหลัง
 • นวดสัญญาณขา
 • นวดสัญญาณท้อง

หลังการรักษา

 • อาการปวด ตึง ลดลง
 • หันตัวได้มากขึ้น
 • อาการเกร็งที่หน้าท้องลดลง
 • รู้สึกสบายตัวขึ้น