S__79650831

คณะผู้ประกอบการจากไต้หวันและตัวแทนจากสภาการค้าไต้หวัน เข้าร่วมฟังบรรยายของ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

คณะผู้ประกอบการจากไต้หวันและตัวแทนจากสภาการค้าไต้หวันร่วม 30 ท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายของ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและคลินิกจักระ และเดินทางเข้าเยี่ยมชมสินค้าและดูการให้บริการของเรา ณ วันนี้ 20 มีนาคม 2566