เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

ใช้ส้วมสาธารณะอย่างไร ปลอดภัยจาก Covid-19

ใช้ส้วมสาธารณะอย่างโร ปลอดภัยจาก COVID-19

  1. ลดการสัมผัสพื้นผิวหรืออุปกรณ์ภายในห้องส้วม เช่น ลูกบิดประตู ฝาปิดชักโครก ที่กดชักโครก และฝารองนั่ง
  2. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกคล้าง เพื่อลดโอกาสการฟังกระจายของไวรัส
  3. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดหลังใช้ส้วม
  4. งดการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันภายในห้องส้วม เช่น ผ้าเช็ดมือ ทั้งนี้ หลีกเสี่ยงการใช้มือสัมผัส ใบหน้า จมูก ตา ปาก