โครงการ คนไทยรักกัน ให้โลกอิจฉา

ในชีวิตของข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การได้ยึดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้าสวดมนต์แปลทุกวัน ได้เข้าใจความหมายบางอย่างที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้ อาจจะเป็นประโยชน์กับบางคน หลักการพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักการให้ ใช้หลักเมตตา จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาธรรมะบางส่วน ธรรมะสอนให้รู้ว่าชีวิตคนเราเหมือนละครตอนหนึ่งเท่านั้นเอง เมื่อเราตายไปเราจะไปเวียนว่ายตายเกิด ยกเว้นว่าเราพบทางสู่นิพพาน ซึ่งจากการศึกษาปฏิบัตินั่งสมาธิ การนั่งสมาธิเป็นการรักษาทางจิตซึ่งมีผลกับกาย ให้เฝ้าดูลมหายใจกลับมาศึกษาตัวเอง กลับมามองตัวเอง มาศึกษาเรื่องจิต

ในชีวิตของข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การได้ยึดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ข้าพเจ้าสวดมนต์แปลทุกวัน ได้เข้าใจความหมายบางอย่าง Read more

จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ (pandemic) ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ การดูแลสุขภาพและการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น พืชผักสมุนไพรและผลไม้ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือที่อุดมไปด้วยวิตามินซีหรือสารต้านอนุมูลอิสระ หรือมีสารสำคัญที่มีศักยภาพในการลดการติดเชื้อไวรัสได้ จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้น ลดโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจจากโรค COVID-19 หรือหากติดเชื้อก็อาจช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้บริโภคแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาของระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ (pandemic) ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ การดูแลสุขภาพและการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ Read more

เป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมป่าไม้ กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยเหลือป่าชุมชน โดยการทำ Application TTMIC forest เก็บข้อมูลสมุนไพรต่างๆในโครงการป่าชุมชน จุดประสงค์ เพื่อรวบรวมพืชและสมุนไพรจากป่าชุมชน เพื่อต่อยอดสมุนไพรเข้าสู่ระบบการผลิตสมุนไพรเพื่อสนับสนุนแพทย์แผนไทย เป็นการส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกป่าชุมชนให้มีรายได้ และเพื่อให้มีกำลังใจในการช่วยกันดูแลป่าชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือป่าชุมชนให้ประสานงานกันเป็นทีม เพื่อสนับสนุนให้ป่าชุมชน ปลูกพืชพรรณตามที่ตลาดต้องการ ส่งเสริมป่าชุมชน ให้ช่วยกันดูแลป่า ไม่ทำร้ายป่าอยู่ร่วมกับป่า อย่างยั่งยืน

จุดประสงค์ เพื่อรวบรวมพืชและสมุนไพรจากป่าชุมชน เพื่อต่อยอดสมุนไพรเข้าสู่ระบบการผลิตสมุนไพรเพื่อสนับสนุนแพทย์แผนไทย เป็นการส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านที่ปลูกป่าชุมชนให้มีรายได้ และเพื่อให้มีกำลังใจ Read more

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ Read more

กิจกรรมที่ผ่านมา

กรมวิทยาศาสตร์ช่วยเสริมเรื่องการเพาะเนื้อเยื่อของสมอไทยโดยท่านอธิบดียงยศ ธรรมวุฒิ ให้การสนับสนุนเพาะเนื้อเยื่อ

กรมวิทยาศาสตร์ช่วยเสริมเรื่องการเพาะเนื้อเยื่อของสมอไทยโดยท่านอธิบดียงยศ ธรรมวุฒิ ให้การสนับสนุนเพาะ

กรมป่าไม้เริ่มช่วยชาวบ้านด้วยกันเพราะ สมอพิเภก โดยทีมผอ.ประทีบ ผู้อำนวยการกรมป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อไปเมืองกาญจน์จะเป็นแหล่งที่สร้างภูมิคุ้มกันให้บ้านเมืองได้ดี จะช่วยคนได้เยอะครับ ต่อไปเมืองกาญจน์

ปี 2566 ร่วมประชุมกับเครือข่ายป่าชุมชน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ณ สถาบันศรัทธาภัฎ มหาวิมยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ภายในปี 2566 ได้มีการจัดงานประชุมอีกครั้ง ณ สถาบันศรัทธาภัฎ มหาวิมยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี พร้อมแจ้งความ

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม ได้มีโอกาศมาเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ทาง คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภ

ผู้บริหารของศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย เข้าประชุมพูดคุยเรื่องการ MOU กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผู้บริหารของศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย คุณพฤกษ์ ขุนพานิช และ คุณพรรณกร ขุนพานิช เข้าประชุมพูดคุยเรื