แนวทางการดูแลรักษา Covid-19

เนื่องมีระบาดอีกครั้งของ Covid-19  ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จึงได้การประชุมเพื่อชี้แจ้งเกี่ยวกับการดูแลรักษา Covid-19

สามารถเอาไปอ่านเอกสารการประชุมได้ที่นี้    คลิก