เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

เราจะสู้ไปด้วยกัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

หมั่นดูแลสุขภาพจิตของคนใกล้ชิด พูดคุย แบ่งปันเรื่องราว ส่งผ่านความคิดถึง ความห่วงใย และกำลังใจ ให้กันและกัน ผ่านโทรศัพท์หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ จะสามารถช่วย คลายความเหงา ลดความเครียดและความกังวลลงได้