Featured Image, in content image

ตัวอย่างการรักษา ปวดหลังด้วยการเผายา

ปวดหลัง

ก่อนการรักษา

 • ปวดหลังส่วนล่าง (บั่นเอว) ทั้ง 2 ข้าง มา 2 สัปดาห์ หลังจากนั่งโซฟา เป็นเวลานานประมาณ 2-3 ชม.
 • ปวดจี๊ดๆ รู้สึกเสียวแปล๊บบางครั้งที่เปลี่ยนอิริยาบถ
 • ร้าวชาไปยังสะโพก
 • ขาไม่มีกำลัง ปวดขาและปวดเข่าเล็กน้อย
 • อาการเป็นมากขึ้นเมื่อยืนนานประมาณ 30 นาที

สรุปอาการ

 • ปวดจี๊ดๆ รู้สึกเสียวแปล๊บบางครั้งที่เปลี่ยนอิริยาบถ
 • ร้าวชาไปยังสะโพก
 • ขาไม่มีกำลัง ปวดขาและปวดเข่าเล็กน้อย
 • อาการเป็นมากขึ้นเมื่อยืนนานประมาณ 30 นาที

การรักษา

 • นวดพื้นฐานหลังทั้ง 2 ข้าง
 • นวดสัญญาณ 1, 2, 3 หลัง เน้นสัญญาณ 1 ทั้ง 2 ข้าง
 • นวดสัญญาณ 1, 2, 3 ขาด้านนอก เน้นสัญญาณ 3 ทั้ง 2 ข้าง
 • นวดน้ำมันบริเวณหลัง ทั้ง 2 ข้าง
 • เผายาบริเวณหลัง

หลังการรักษา

 • อาการปวดลดลงมาก
 • กล้ามเนื้อที่นูนลดลง
 • อาการร้าวชาไปที่สะโพก จี๊ดๆ รู้สึกเสียวแปล๊บหายไป
 • รู้สึกเบาและสบายตัวเมื่อเดินมากขึ้น

แพทย์ผู้ทำการรักษา : พทป. นวรัตน์ จิตต์จำนงค์ (หมอเกรท)