เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถนำมาล้างมือป้องกัน Covid-19 ได้

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถนำมาล้างมือป้องกัน COVID-19 ได้

แอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่ไวรัส COVID-19 ต้องมีความเข้มข้น 70-95% ทั้งนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความเข้มข้นไม่เกิน 50% เท่านั้น จึงไม่สามารถฆ่าไวรัส COVID-19 ได้