อาจารย์ณรงค์สักข์ บุญรัตนหิรัญ

ประวัติ

เกิด วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2471
ถึงแก่กรรม วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2535 อายุ 64 ปี
ภูมิลำเนาเดิม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
บิดาชื่อ นายอ๊ะ แซ่เล้า
มารดาชื่อ นางกี่ แซ่เล้า
มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน

วุฒิการศึกษา

  • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี
  • บวชเรียนนักธรรมเอกวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ความรู้ในวิชาชีพ

มีความรู้เดิมทางการแพทย์แผนไทยเดิม จากบรรพบุรุษ และมีความรู้ทางด้านหัตถเวช (การนวดรักษาโรค) จาก

  1. ท่านอาจารย์นายแพทย์กรุด ลูกศิษย์หลวงวาโย
  2. ท่านอาจารย์หมอชิต เดชพันธ์ บุตรชายคนเล็กของหมออินทร์เทวดา
  3. ท่านอาจารย์หลวงราชรักษา อดีตเพทย์ในราชสำนัก
  4. ท่านอาจารย์นายพัว หลายศรีโพธิ์ ลูกศิษย์หลวงลามเดชะ

ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญคนละด้าน ท่านได้นำความรู้จากอาจารย์ทั้ง 4 มาผนวกกับแม่ไม้มวยไทยและดาบไทย จนสามารถประยุกต์เป็ฯศาสตร์และศิลปะในการนวดรักษาโรค เฉพาะตัวของท่านเอง กล่าวคือมีความชำนาญในการรักษาโรคระบบข้อกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น โดยเฉพาะการผลักกระดูดเคลื่อนให้เข้าที่ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ มดลูกเคลื่อน องคชาต ระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ

ผลงาน

  • เป็นอาจารย์สวนสันนิบาตเสรีชน แห่งประเทศไทย ปี 2513
  • เป็นอาจารย์สอนอายุรเวทวิทยาลัยฯ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาหัตถเวช ให้กับนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2525-2535 และสามารถสืบทอดวิชาหัตถเวช จนเป็นที่แพร่หลายถึงปัจจุบัน
  • เป็นกรรมการโครงการนวดไทย
  • เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลศิริราช และร่วมทำสื่อการเรียนการสอน วิชาหัตถเวช กับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช