logottmic

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

Thai Traditional Medical Innovation Center

อาจารย์ณรงค์สักข์ บุญรัตนหิรัญ

ประวัติ

เกิด วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2471
ถึงแก่กรรม วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2535 อายุ 64 ปี
ภูมิลำเนาเดิม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
บิดาชื่อ นายอ๊ะ แซ่เล้า
มารดาชื่อ นางกี่ แซ่เล้า
มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน

วุฒิการศึกษา

  • จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดสุพรรณบุรี
  • บวชเรียนนักธรรมเอกวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ความรู้ในวิชาชีพ

มีความรู้เดิมทางการแพทย์แผนไทยเดิม จากบรรพบุรุษ และมีความรู้ทางด้านหัตถเวช (การนวดรักษาโรค) จาก

  1. ท่านอาจารย์นายแพทย์กรุด ลูกศิษย์พลวงวาโย
  2. ท่านอาจารย์หมอชิต เดชพันธ์ บุตรชายคนเล็กของหมออินทร์เทวดา
  3. ท่านอาจารย์หลวงราชรักษา อดีตเพทย์ในราชสำนัก
  4. ท่านอาจารย์นายพัว หลายศรีโพธิ์ ลูกศิษย์พลวงลามเดชะ

ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญคนละด้าน ท่านได้นำความรู้จากอาจารย์ทั้ง 4 มาผนวกกับแม่ไม้มวยไทยและดาบไทย จนสามารถประยุกต์เป็ฯศาสตร์และศิลปะในการนวดรักษาโรค เฉพาะตัวของท่านเอง กล่าวคือมีความชำนาญในการรักษาโรคระบบข้อกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น โดยเฉพาะการผลักกระดูดเคลื่อนให้เข้าที่ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ มดลูกเคลื่อน องคชาต ระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ

ผลงาน

  • เป็นอาจารย์สวนสันนิบาตเสรีชน แห่งประเทศไทย ปี 2513
  • เป็นอาจารย์สอนอายุรเวทวิทยาลัยฯ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาหัตถเวช ให้กับนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2525-2535 และสามารถสืบทอดวิชาหัตถเวช จนเป็นที่แพร่หลายถึงปัจจุบัน
  • เป็นกรรมการโครงการนวดไทย
  • เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลศิริราช และร่วมทำสื่อการเรียนการสอน วิชาหัตถเวช กับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช