เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

อยู่อย่างไรให้ไกลจาก Covid-19

อยู่อย่างไรให้ไกลจาก Covid-19

ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยเฉพาะก่อนกินอาหารหรือหลังหยิบจับสิ่งของ
สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน
เมื่อกลับถึงบ้าน ให้อาบน้ำทันที
ไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น
เมื่อกลับถึงบ้าน ให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีและซักผ้าโดยใช้ผงชักฟอก
ปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม
กินอาหารปรุงสุกและสะอาด
หลีกเลี่ยงการใช้มือปิดปากเวลาไอหรือจาม ให้ใช้ข้อศอกปิดปาก
กินอาหารแยกจากผู้อื่น
ทำความสะอาดที่พักและสิ่งของเครื่องใช้บ่อยๆ
ใช้ภาชนะอาหารหรือแก้วน้ำของตนเองเท่านั้น เมื่อกินอาหารหรือดื่มน้ำ
ไม่บ้วนน้ำลายหรือน้ำหมากลงพื้น