เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

สูงอายุปลอดภัยห่างไกล Covid-19

สูงอายุปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

  1. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนกินอาหาร และหลังใช้ห้องน้ำ
  2. กินอาหารปรุงสุกใหม่ หากกินอาหารร่วมกับผู้อื่นให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
  3. ผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเอง เช่น ออกกำลังกาย ฟังเพลง ร้องเพลง ปลูกต้นไม้ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
  4. งดออกจากบ้านหรือไปในที่แออัด รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน
  5. หากไอ จาม ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชูปิดปาก หรือใช้ข้อศอกปิดปาก จมูก และล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกฮอล์ทันที
  6. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องสวมหน้ากากผ้า และล้างมือทุกครั้งก่อนให้การดูแล