SeedChannel คุณเธียร

” สังฆทานสมุนไพรใส่ใจสุขภาพข้อเข่าพระสงฆ์ “

” สังฆทานสมุนไพรใส่ใจสุขภาพข้อเข่าพระสงฆ์ “
พบกับ พท.ป.เธียรธรรม อภิจรรยาธรรม ที่ Facebook Live กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันอังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 11.15 น.

Share this post