สวัสดีปีใหม่ 2564 อธด

สวัสดีปีใหม่ 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564 เนื่องใน วาระดิถี ขึ้นปีใหม่ ขอชาวไทย ทุกท่าน จงสุขสันต์ มอบสมุนไพร แด่กันเเละกัน เพื่อคนไทย ทุกท่าน สุขภาพดี

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก