36472_0

กรมป่าไม้เริ่มช่วยชาวบ้านด้วยกันเพราะ สมอพิเภก โดยทีมผอ.ประทีบ ผู้อำนวยการกรมป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี

ต่อไปเมืองกาญจน์จะเป็นแหล่งที่สร้างภูมิคุ้มกันให้บ้านเมืองได้ดี จะช่วยคนได้เยอะครับ

ต่อไปเมืองกาญจน์จะเป็นเมืองที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยเพราะคุณสมบัติ สมุนไพรตรีผลาที่ประกอบด้วย ของสมอไทยสมอภิเภก และมะขามป้อม สามารถรักษาสมดุลย์ สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี ถ้าสุขภาพดีสมดุลย์ดีภูมิคุ้มกันดี เราก็จะติดโรคได้ยาก ขอขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์มาเพื่อเพราะ ต่อไปชาวป่าชุมชนจะช่วยบ้านเมืองได้เยอะขอขอบคุณทุกท่านทั้งชาวบ้านและกรมป่าไม้ที่ช่วยเหลือกันเริ่มต้นสิ่งดีดีอาจารย์จะช่วยสนับสนุนเต็มที่ และทีมปตทก็เริ่มเข้ามามาช่วยแล้วเชื่อว่าโครงการนี้จะไปได้ดีและจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้อยู่กับป่าอย่างมีความสุขมีฐานะที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงธรรมะจัดสรร

Update ความคืบหน้าโครงการ