เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

วิธีการทิ้งหน้ากาก

วิธีการทิ้งหน้ากาก

คนทั่วไป
หน้ากากผ้า ซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอก ตากแดดให้แห้งและรีดก่อนนำไปใช้ใหม่
หน้ากากอนามัย ถอดหน้ากาก โดยจับที่สายคล้องหูทิ้งลงถังขยะทั่วไปที่มีฝ่าปิด

ผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน หรือ ผู้ดูแลผู้ป่วยไอจาม
หน้ากากอนามัย อาจปนเปื้นเชื้อโรคจากน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ กอดหน้ากากโดยจับที่สายคล้องหู ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฟ่อกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5%) ทิ้งลงถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด

ผู้ป่วย หมอ พยาบาล ในสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย
หน้ากาก N95 หรือ หน้ากากอนามัย จากกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

“ล้างมือให้สะอาด” ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากาก