3

ยาฟ้าทะลายโจร

ยาฟ้าทะลายโจร

ยาฟ้าทะลายโจรรับประทานป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่
ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันว่าสามารถรับประทานฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด 19
– พบฤทธิ์ในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันในภาพรวม แต่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 และการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เช้าสู่เซลล์
ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อป้องกันโควิด 19

หมอวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อโควิด 19 จะรับประทานยาฟ้าทะลายโจรได้หรือไม่
– รับประทานได้ตามขนาดที่แพทย์สั่ง และอยู่ในการดูแลของแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ โรงพยาบาล 9 แห่ง
ได้นำฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาในผู้ป่วยโควิต 19 ที่อาการไม่รุนแรงกว่า 300 คน อาการดีขึ้น ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง สำหรับประชาชนไม่ควรนำไปใช้เอง เนื่องจากมีข้อห้าม
ข้อควรระวัง ซึ่งต้องศึกษาและใช้อย่างถูกต้องตามปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม

ประชาชนสามารถใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้อย่างไร
– ใช้ได้ทันทีเมื่อมีอาการของโรคหวัดทั่วไป เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ หากใช้ติดต่อกัน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์

ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้ยาฟ้าทะลายโจร
ข้อห้าม
– ผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร เชน เกิดผื่น ลมพิษ หน้าบวม ควรหยุดยาทันที
– หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร
ข้อควรระวัง
– ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม ยาต้านการจับตัวของเกร็ดเลือด เช่น ยาวาร์ฟาริน ยาแอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต
– ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต

ยาฟ้าทะลายโจร

ยาฟ้าทะลายโจรรับประทานป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่
ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันว่าสามารถรับประทานฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด 19
– พบฤทธิ์ในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันในภาพรวม แต่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 และการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เช้าสู่เซลล์
ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อป้องกันโควิด 19

หมอวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อโควิด 19 จะรับประทานยาฟ้าทะลายโจรได้หรือไม่
– รับประทานได้ตามขนาดที่แพทย์สั่ง และอยู่ในการดูแลของแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ โรงพยาบาล 9 แห่ง
ได้นำฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาในผู้ป่วยโควิต 19 ที่อาการไม่รุนแรงกว่า 300 คน อาการดีขึ้น ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง สำหรับประชาชนไม่ควรนำไปใช้เอง เนื่องจากมีข้อห้าม
ข้อควรระวัง ซึ่งต้องศึกษาและใช้อย่างถูกต้องตามปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม

ประชาชนสามารถใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้อย่างไร
– ใช้ได้ทันทีเมื่อมีอาการของโรคหวัดทั่วไป เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ หากใช้ติดต่อกัน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์

ข้อห้าม ข้อควรระวังในการใช้ยาฟ้าทะลายโจร
ข้อห้าม
– ผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร เชน เกิดผื่น ลมพิษ หน้าบวม ควรหยุดยาทันที
– หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร
ข้อควรระวัง
– ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม ยาต้านการจับตัวของเกร็ดเลือด เช่น ยาวาร์ฟาริน ยาแอสไพริน โคลพิโดเกรล ยาลดความดันโลหิต
– ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต