เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px) 5

มารู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และคำแนะนำจากกรมควบคุมโรค

มารู้จัก…ไว้รัสโคโธนาสายพันธ์ใหม่ 2019

โรคติดต่อทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ ระบาดครั้งแรก ตลาด South China Seafood เมืองอุ่ฮั่น มณฑลหูเป๋ย์ ประเทศจีน จากนั้นแพร่ระบาดไปหลายๆ พื้นที่ ในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ การแจ้งเตือนในไทย ระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทาง อาการสำคัญ มีใข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ