เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

มาตรการการช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อจัดการกับความเครียดในช่วงการระบาด Covid-19

มาตรการการช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อจัดการกับความเครียดในช่วงการระบาด COVID-19

ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่อยู่คนเดียว หรือมีความบกพร่องของสมอง/สมองเสื่อม อาจเกิดความวิตกกังวล โกรธ เครียค กระสับกระส่ายอยู่ไม่นิ่ง แยกตัว หรือสงสัยมากเกินไป ในซ่วงที่มีการระบาดหรือระหว่างถูกกักกันโรค ควรให้ความช่วยเหลือทางจิตใจผ่านเครือข่ายไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว และผ่านบุคลากรสุขภาพจิต โดยให้ข้อมูลเท็จจริงง่าย ๆ ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น และให้ข้อมูลชัดเจนว่าจะลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้อย่างไร ด้วยภาษาที่ผู้สูงอายทั้งที่มีหรือไม่มีการบกพร่องทางสมองสามารถเข้าใจได้ง่าย และต้องให้ข้อมูลช้ำ ๆ ตามความจำเป็น