เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

ฟ้าทะลายโจรรักษาไวรัสอู่ฮั่น Covid-19 ได้หรือไม่?

ไวรัสอู่ฮั่น (corona virus 2019) เป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกับไวรัสที่ก่อให้กิดโรคไข้หวัด (common cold)
และโรค SARS ซึ่งการศึกษาวิจัยในคนพบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถบรรเทาอาการไอ เจ็บคอในโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจ รวมทั้งบรรเทาความรุนแรงของโรคได้ นอกจากนี้ฟ้าทะลายโจรผสมโสมไซบีเรียสามารถป้องกันโรคไข้หวัดได้ร้อยละ 33

สำหรับฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัส พบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถต้านเชื้อ Avian influenza A (H9N2 และ H5N1) ในหลอดทดลอง และต้านเชื้อ Influenza A virus ในสัตว์ทดลองโดยมีสารสำคัญคือ Andrographolides แต่ยังไม่พบผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ corona virus

จากข้อมูลข้างต้นไม่พบหลักฐานสนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรในการรักษาการติดเชื้อในกลุ่ม corona virus หรือโรค SARS พบเพียงฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับอาการไข้ ไอ เจ็บคอชนิดไม่รุนแรง ดังนั้น สามารถใช้ฟ้าทะลายโจรในการบรรเทา อาการไอ เจ็บคอในผู้ที่เพิ่งเริ่มมีอาการ หากใช้ต่อเนื่อง ต วัน อาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงระหว่างรับประทานยา ควรหยุดยาทันทีและพบแพทย์แผนตะวันตก