พท.ป.สวาท สังใหม่

ประวัติ

มีประสบการณ์ด้านการนวดมายาวนานกว่า 33 ปี
ปัจจุบันอายุ 56 ปี

11/36 ซอยราชพฤกษ์ 8 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์มือถือ 096-849484

ประวัติการศึกษา

  • อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) รุ่น 3 จบปี 2530 บป.94

ปัจจุบัน

  • สวาทคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประวัติการทำงาน

  • คลินิกหมอปริญญาท่าพระจันทร์ 2530-2535
  • คลินิก 5 หมอ 2535-2536
  • คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลศิริราช 2546-2555
  • สวาทคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์