TTMIC Forest 2566-18v2

ปี 2566 ร่วมประชุมกับเครือข่ายป่าชุมชน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ณ สถาบันศรัทธาภัฎ มหาวิมยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ภายในปี 2566 ได้มีการจัดงานประชุมอีกครั้ง ณ สถาบันศรัทธาภัฎ มหาวิมยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี พร้อมแจ้งความคืบหน้าของ Application TTMIC Forest ระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 39 พื้นที่ป่าชุมชน เพื่อพัฒนาป่าชุมชนและการสร้างรายได้

โดยมีผู้ดำเนินรวมมือ  กรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และนายนพดล เนียนนัตน ผจ ปตท นายพฤกษ์ ขุนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย TTMIC

ณ ขณะนี้ จำนวนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีในโครงการได้แก่:

 • อำเภอสังขละบุรี 1 พื้นที่ป่า
 • อำเภอทองผาภูมิ 1 พื้นที่ป่า
 • อำเภอไทรโยค 5 พื้นที่ป่า
 • อำเภอศรีสวัสดิ์ 2 พื้นที่ป่า
 • อำเภอหนองปรือ 8 พื้นที่ป่า
 • อำเภอเลาขวัญ 4 พื้นที่ป่า
 • อำเภอห้วยกระเจา 1 พื้นที่ป่า
 • อำเภอบ่อพลอย 7 พื้นที่ป่า
 • อำเภอพนมทวน 1 พื้นที่ป่า
 • อำเภอเมือง 2 พื้นที่ป่า
 • อำเภอท่าม่วง 4 พื้นที่ป่า
 • อำเภอท่ามะกา 2 พื้นที่ป่า
 • อำเภอด่านมะขามเตี้ย 1 พื้นที่ป่า

ตอนนี้ TTMIC Forest มีให้โหลดใช้งานแล้ว ทั้ง IOS และ Android