กดจุดรักษา

การกดจุดไทย THAI ACUPRESSURE
โดย อาจารย์สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ

การกดจุดพื้นฐาน และกดจุดสัญญาณ เพื่อเป็นการทำให้ร่างกายทำงานได้ โดยมีการปรับสมดุลและแก้ขอบกพร่องในส่งสัญญาณตามตำแหน่งต่างๆของร่างกาย ซึ้งจะเน้นการรักษาบริเวณหลังอันเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาทที่ควบคุมอวัยวะทั้งหลายของร่างกาย ส่งให้น้ำเลี้ยงไปเลี้ยงสมอง รักษาไมเกรน ,Office syndrome, ภูมิแพ้ , อัมพฤกษ์ อัมพาต , กระดูกทับเส้นประสาท และอื่นๆอีกมากที่ทำให้ร่างกายเสียสมดุล

การรักษาด้วยการกดจุดไทย จะสามารถรักษาได้ทุกระบบในร่างกาย เพราะทุกระบบทำงานไปด้วยกัน ระบบสมอง ระบบประสาท ระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบต่อมน้ำเหลือง ระบบย่อยอาหาร การขับถ่าย และอื่น ๆ

การกดจุดไทย คือการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพโดยที่การรักษา จะต้องวินิจฉัย วิเคราะห์ วิจัยก่อนว่าเป็นอะไร อันเป็นหัตถเวชกรรม เพื่อรักษาโดยการกดจุดไทยอย่างไร ต้องพิจารณาเป็น case by case แล้วผลการรักษาจะประสบความสำเร็จด้วยดี

ร่างกายของคนเรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กันเสมอ แต่ละส่วนจะมีความสำคัญแตกต่างกัน เป็นการแพทย์ผสมผสานโดยพิจารณาจากการทำหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่าง ๆที่ปฏิสัมพันธ์กัน ด้วยการวิเคราะห์ วิจัย ในความสำคัญที่อวัยวะแต่ละส่วนทำงานร่วมกันอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะทำการรักษาด้วยวิธีการกดจุด

การกดจุดไทย เป็นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ลดการใช้ยาเคมี เพื่อลดการสะสมของสารพิษในร่างกาย ก่อนจะไปพึ่งหมออยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองก่อน