ตรีผลา กาญจนบุรี_Page_01

ทำไมต้องปลูกตรีผลา

ตำรับตรีผลาเป็นตำรับยาสมุนไพรที่มีการใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เผยตำรับยา พิกัดตรีผลา มีสรรพคุณเสริมภูมิคุ้มกันและป รับธาตุ ในปัจจุบันหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความรุนแรง ถ้าเราภูมิคุ้มกันดีก็จะช่วยลดการติดเชื้อ และโรคที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กยุคใหม่ก็คือ โรคภูมิแพ้ในเด็กที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กในระยะยาว สมุนไพรตรีผลาจึงเป็นตัวเลือกหนึ่ง ที่ช่วยป้องกันก่อนการเกิดโรคได้ ตรีผลาประกอบด้วย สมอไทย สมอภิเภก และมะขามป้อม สามารถรักษาสมดุลย์ สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี ถ้าสุขภาพดี สมดุลย์ดี ภูมิคุ้มกันดี จะทำให้ติดโรคได้ยาก

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิด โดยมีความเหมาะสมในการเพาะ ปลูกเป็นอย่างมาก นอกจากสรรพคุณที่มีคุณค่าทางการ ป้องกันและเสริมภูมิ แล้วยังคงเป็นพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจ จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้อยู่กับป่าอย่างมีความสุข มีฐานะที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง และยังเป็นแหล่งที่ช่วยส่งเสริมการ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปในการป้องกันโรคและดูแลดูแลสุขภาพ เป็นป่าต้นแบบในการช่วยเหลือสังคม