เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

ดื่มเหล้าฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ได้จริงหรือ

ดื่มเหล้าฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 ได้จริงหรือ

ไม่จริง!! การดื่มเหล้าจะส่งผลต่อกระบวนการและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้น้อยลง

ข้อแนะนำ : วิธีป้องกันตนเอง

  1. เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มี อาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
  2. เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
  3. เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
  4. ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที
  5. ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่
  6. งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ ล้างมือ
  7. ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
  8. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่ แว่นตานิรภัย