เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

จุดปลูกกัญชาถูกกฎหมายทั่วไทย

หลังจากที่กัญชาได้รับการ ‘ปลดล็อก’ จากข้อกฎหมายที่กำหนดให้กัญชา จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ กลุ่มประชาชนภาคการเกษตรจึงอาศัยโอกาสอันดีครั้งนี้รวมกลุ่มเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยมีมากกว่าหนึ่งร้อยแห่งที่มีชื่อขึ้นทะเบียนขออนุญาตปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งนับรวมไปถึงกลุ่มองค์กรอื่นๆ ที่ยื่นขอสิทธิ์ในการปลูก ทั้งในระดับสถาบันการศึกษา และสถาบันทางการแพทย์ เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร ต่อเนื่องไปยังกลุ่มผู้ที่นำกัญชาไปแปรเปลี่ยน สกัด หรือการผสมผสานให้เกิดคุณประโยชน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ หรือมีความคิดที่จะนำกัญชาไปต่อยอด สามารถที่จะเข้าไปศึกษาจากแหล่งเพาะปลูกที่มีอยู่กระจายทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ มีด้วยกันทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่ภาคเหนืออันประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง พิจิตร ตาก ลำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา อุดรธานี สระบุรี อำนาจเจริญ เลย นครพนม ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร ส่วนภาคกลาง มีจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม อุทัยธานี ในพื้นที่ภาคใต้ประกอบไปด้วย จังหวัดพัทลุง สตูล กระบี่ สงขลา และภาคตะวันออก มีจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรประเภทอื่นที่ยื่นขึ้นทะเบียนขออนุญาตปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมายต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รามทั้งสิ้น 104 หน่วย แน่นอนว่าประโยชน์ของกัญชาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งทางการแพทย์  การนำไปเป็นสารสกัดในเครื่องสำอาง หรือแม้กระทั้งการนำไปเป็นส่วนหนึ่งของอาหาร โดยตัวอย่างที่เห็นได้จากเมนู “กัญชารส” จากร้านอาหารของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ หนึ่งในกลุ่มผู้ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รังสรรค์เมนูอาหารที่มีส่วนผสมจากใบกัญชากลายเป็นเมนูที่แสนอร่อย มีให้เลือกได้หลากหลายเมนู ทั้งเมนูยำ เล้ง ข้าวกะเพรา กลุ่มขนมทานเล่นอย่างขนมปังคิกคัก หรือแม้แต่เครื่องดื่มอย่าง ซู่ช่ารำาเริง ก็สามารถผสมผสานเป็นเมนูที่น่าลิ้มลองได้อย่างลงตัว  นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสกัดจากกัญชา อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดูแลผิว ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากแกนกัญชง ผ้าทอจากใยกัญชา สำหรับประชาชน หรือกลุ่มเกษตรกร ที่สนใจที่จะปลูกกัญชา สามารถดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนขอ
อนุญาตปลูกกัญชาถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถยื่นขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อรับใบรับรอง ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรจะไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนในนามบุคคลหรือนิติบุคคลได้ จะต้องดำเนินการยื่นขึ้นทะเบียนรับรองในนาม “วิสาหกิจชุมชน” ตามกฎหมายกำหนด จึงจะสามารถปลูกกัญชาได้อย่างถูกต้อง