พอกตา

หลักการ

ลดความร้อน : ยาพอกช่วยอะไรบ้าง? แก้ตาพร่า ตาลาย ตาแห้ง น้ำในตาน้อย ร้อนในกระบอกตา ต้อบางชนิด เช่น ต้อกระจก ต้อลม ต้อแดด และ ลดความร้อนของตับ

กลุ่มอาการที่ใช้รักษา

แก้ตาพร่า ตาลาย ตาแห้ง น้ำในตาน้อย ร้อนในกระบอกตา และต้อบางชนิด เช่น ต้อกระจก ต้อลม ต้อแดด

ขั้นตอนการทำหัตถการ

  • นำผงฟ้าทะลายโจรมาผสมกับไข่ขาวของไข่เป็ดในถ้วย (อัตราส่วน ผงฟ้าทะลายโจร 1 ช้อนโต๊ะ : ไข่ขาวของไข่เป็ด 1 ฟอง) ให้ได้เป็นเนื้อโคลน หากข้นเกิดไปให้เติมน้ำสะอาด หรือเหลวเกินไปให้เติมผงฟ้าทะลายโจร
  • นำผ้าก๊อซวางบริเวณเบ้าตาของผู้ใช้ (ให้ผู้ไข้หลับตา)
  • พอกยารอบดวงตาผู้ไข้ แล้วนำผ้าก๊อซปิดบนยาอีกชั้นหนึ่ง ระยะเวลาในการ ทำหัตถการ 20-30 นาที