พอกตับ

หลักการ

ลดความร้อน : ยาพอกช่วยอะไรบ้าง? แก้ตาพร่า ตาลาย ตาแห้ง น้ำในตาน้อย ร้อนในกระบอกตา ต้อบางชนิด เช่น ต้อกระจก ต้อลม ต้อแดด และ ลดความร้อนของตับ

กลุ่มอาการที่ใช้รักษา

การใช้เครื่องยาจากการตั้งยาแล้วนั้นผสมกัน แล้วนำมาพอกในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะใช้กลุ่มยาที่สุขุมหรือยาเย็นเสียส่วนใหญ่ เพื่อไปกระทำการรักษาส่วนของระบบปิตตะ แก้ไข้กำเดา ผดผื่นคัน ลมพิษ ภาวะอักเสบ บวม แดง ร้อน

ขั้นตอนการทำหัตถการ

ใช้พอกบริวณที่มีความร้อน เช่น หน้า ตับ เป็นต้น เติมยาพอกไปตรงบริเวณที่ยาแห้งจนครบเวลาที่กำหนด แล้วล้างออกให้สะอาด