เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

มาตรการดูแลภาวะวิกฤติสุขภาพจิต ในการระบาดของโรคปอดบวมจาก Covid-19

คำแนะนำมาตรการดูแลภาวะวิกฤติสุขภาพจิต (psychological crisis intervention) ในการระบาดของโรคปอดบวมจากโโรนไวรัส 2019 ของประเทศจีน: รูปแบบโรงพยาบาล West China

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2019 เมืองอู๋ฮั่นได้เกิดการ ระบาดของโรคปอดบวมที่เกิดจากโคโรนาไวรัสชนิดใหม่ 2019 (2019- nCoV และขยายไปเมืองอื่น ๆ ของประเทศจีน และถูกเปลี่ยนชื่อภายหลังเป็น SARS-CoV-2) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศการแพร่ระ บาตของ COVID-19 ในประเทศจีนให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) ณ เวลา 10:00 น. ของวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 ที่มีผู้เสียชีวิต 1,366 คนจาก 59,834 คนที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อ และอีก 16,067 คนที่สงสัยว่าติดเชื้อ? มาตรการบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนได้ถูกนำมาใช้เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น การยกเลิกการชุมนุม การขยายวันหยุดตรุษจีนให้นานขึ้น และจำกัดจำนวนคนในที่สาธารณะ (เช่น สถานีรถไฟ และสนามบิน)ทั้งการระบาดและมาตรการควบคุมเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความกลัวและตื่นตระหนกไปทั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีตรา(stigmatization) และการถูกแยกกัก (social isolation) ในผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อ ผู้สัมผัสที่ไม่ติดเชื้อ และผู้เกี่ยวข้องที่ยิ่งเพิ่มปฏิกิริยาจิตใจทางลบมากขึ้น เช่น โรคการปรับตัวผิดปกติ (adjustment cisorder) และ โรคซึมเศร้า (depression)