เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px) 2

คำแนะนำการรับประทานยาฟ้าทะลายโจรสำหรับ Covid-19

คำแนะนำการรับประทานยาฟ้าทะลายโจรสำหรับโควิด-19

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่มีอาการป่วย หรือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ ให้รับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจร ขนาด 60 mg/วัน หรือ 20 mg ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น ติดต่อกัน 5 วัน

ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อย แต่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัว ให้รับประทานสรสกัดฟ้าทะลายโจร ขนาด 180 mg/วัน หรือ 60 mg ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น ติดต่อกัน 5 วัน