17533

คณะการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย ดูงานที่ จักระคลินิก, TTMIC

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดูงานที่ จักระคลินิกการแพทย์แผนไทย ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย (TTMIC) เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 65