QRM Technology in Physiotherapy

กดจุดไทย คือ กรรมวิธีในการใช้องค์ความรู้ ศาสตร์ และศิลป์ บำบัดโรคโดยใช้นิ้ว เป็นมาจากการนวดแบบราชสำนัก Read more

การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาซึ่งบรรพบุรุษของไทยได้สั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน มีความพยายามในการธำรงรักษา Read more

ในปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยกัญชา กัญชง อย่างกว้างขวาง พบสารสำคัญทางยาในกัญชาหลากหลายชนิด ทำให้ความรู้ Read more

สมัยโบราณ กระท่อมเป็นพืชที่ใช้เข้าเป็นตัวยาในตำรับพวกประเภทยาแก้ท้องเสีย ในสูตรยาของหมอพื้นบ้านหรือหมอ Read more

ชา เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และได้รับความนิยมมากๆ นอกเหนือไปจากชาดำ ชาเขียว และ ชาขาวแล้ว ยังมีชาสมุนไพร Read more

การกรับประทานอาหารที่ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงหรือความรุนแรง Read more

วีดีโอ

Prev 1 of 5 Next
Prev 1 of 5 Next