75710-scaled

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องใน วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติประจำปี 2564

วันที่ 20 ตุลาคม กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องใน วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติประจำปี 2564 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีทส. เป็นประธานในพิธี จักระคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย (TTMIC)ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากจากป่าชุมชน ระดับพรีเมี่ยม