พอกตับ

หลักการ

: ลดความร้อน

กลุ่มอาการที่ใช้รักษา

การใช้เครื่องยาจากการตั้งยาแล้วนั้นผสมกัน แล้วนำมาพอกในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะใช้กลุ่มยาที่สุขุมหรือยาเย็นเสียส่วนใหญ่ เพื่อไปกระทำการรักษาส่วนของระบบปิตตะ

แก้ไข้กำเดา ผดผื่นคัน ลมพิษ ภาวะอักเสบ บวม แดง ร้อน

ขั้นตอนการทำหัตถการ

ใช้พอกบริวณที่มีความร้อน เช่น หน้า ตับ เป็นต้น เติมยาพอกไปตรงบริเวณที่ยาแห้งจนครบเวลาที่กำหนด แล้วล้างออกให้สะอาด

ระยะเวลาในการ ทำหัตถการ 30 นาที

  • ถ้าแห้งเร็ว ตรงกลาง T zone แสดงว่ากำเดาอุ่นกายสูง
  • ถ้าแห้งเร็วช่วงแก้มข้าง ๆ แสดงว่าไฟอุ่นกายสูง