กักน้ำมัน

หลักการ

: น้ำมัน + ความร้อน

กลุ่มอาการที่ใช้รักษา

มักใช้กับกล้ามเนื้อที่ตึงมาก ๆ หรือเจ็บง่าย เช่น รองช้ำ หัวไหล่ติด ลมเสียดสะโพก ลมจับโปงแห้งเข่า

หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอาการอักเสบเนื่องจากเป็นหัตถการที่ร้อน

ข้อควรระวัง

 1. ผู้ไข้ที่มีกำเดาสูง
 2. ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงในขณะนั้น
 3. ผู้ไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด
 4. ผู้ไข้ที่เป็นโรคเบาหวาน
 5. ผู้ไข้ที่ทนความร้อนไม่ได้
 6. บริเวณผิวหนังอ่อน มีแผลเปิด หรือมีการอักเสบ

ขั้นตอนการทำหัตถการ

 1. วางแผ่นสำลีบริเวณที่จะทำหัตถการ
หัตถการกักน้ำมัน1
 1. สเปรย์นํ้ามันลงไปที่สำลี เว้นขอบสำลีไว้เล็กน้อย
หัตถการกักน้ำมัน2
 1. สเปรย์น้ำมันให้ชุ่ม
หัตถการกักน้ำมัน3
 1. เป่าด้วยเครื่องเป่าลมร้อน
หัตถการกักน้ำมัน4
 1. ยกสำลีขึ้นเพื่อพักไม่ให้ร้อนเกินไป
หัตถการกักน้ำมัน5
 1. กลับด้านสำลีและเป่าลมร้อนอีกครั้ง
หัตถการกักน้ำมัน6

ทำข้อ ซ้ำ ประมาณ นาที คลำความร้อนและกล้ามเนื้อผู้ป่วยอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ใหผู้้ป่วยร้อนเกินไป และประเมินการคลายตัวของกล้ามเนื้อ

หัตถการกักน้ำมัน7

ข้อควรระวังขณะทำหัตถการ

 1. ระยะห่างระหว่างเครื่องเป่าลมร้อนกับผิวผู้ป่วย
 2. ระดับความร้อนของเครื่องเป่าลมร้อน

** หากผู้ป่วยทนความร้อนไม่ไหวให้ยกสำลีออก พยายามไม่เคลื่อนไหว เพื่อป้องกันน้ำมันไหลไปสัมผัสบริเวณอื่น