thai-food10

ป้องกันโรค Covid-19 ด้วยการรับประทานอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วิธีการป้องกันโรค Covid-19 ที่ดีที่สุด คือการป้องกันเชื้อโรคที่มากระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น 2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม สำหรับการดูแลปัจจัยภายในนั้นนอกจากการพักผ่อน และการออกกำลังกายแล้วการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการดูแลสุขภาพได้ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย