เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px)

ป้องกันโรค Covid-19 ด้วยการรับประทานอาหารตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วิธีการป้องกันโรค Covid-19 ที่ดีที่สุด คือการป้องกันเชื้อโรคที่มากระทบจากภายนอก ที่สำคัญคือการล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม สำหรับการดูแลปัจจัยภายในนั้นนอกจากการพักผ่อนและการออกกำลังกายแล้ว การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการดูแลสุขภาพได้ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การรับประกานอาหารถือเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้พื่อรักษาสมดุลของธาตุ ป้องกันหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยโดยมีหลักการรับประทานอาหาร 3 ข้อดังนี้

  1. อาหารที่หลากหลายครบทุกรสชาติ เนื่องจากรสชาติอาหารเปรียบเสมือนรสยาซึ่งในภาวะปกติสยาต่าง ๆ จะส่งผลกับธาตุในร่างกายแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลของธาตุในภาวะปกติ และปรับสมดุลของธาตุเมื่อเกิดความเจ็บป่วย
  2. อาหารที่มีสมุนไพรหรือเครื่องเทศเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากสมุนไพรและเครื่องเทศ นอกจากจะให้รสชาติที่ดีในการรับประทานแล้ว ยังสามารถช่วยในการปรับธาตุ บำรุงธาตุได้อีกด้วย
  3. อาหารตามภูมิปัญญาไทย เพื่อการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ป้องกันโรคในสภาวะร่างกายปกติ และฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายหลังเจ็บป่วย