เพิ่มหัวเรื่อง (750 × 450px) 2

การปฏิบัติตัวผู้อยู่อาศัย การทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของบ้าน ที่มีผู้ถูกกักกัน

การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัย และการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของบ้านที่มีผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต

  1. ผู้อาศัยร่วมบ้านทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาทีขึ้นไป หรือแอลกอฮอล์ 70%
  2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และ ควรนอนแยกกับผู้ถูกกักกันหรือคุมไว้สังเกต
  3. เมื่อต้องอยู่กับผู้ถูกกักกันหรือหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย คุมไว้สังเกตอาการให้สวมและอยู่ห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร หรือหนึ่งช่วงแขน
  4. ไม่ใช้ของไข้ส่วนตัวร่วมกับผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตลูบมือจนแห้ง
  5. หากต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ให้แยกชุดอาหาร และนั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
  6. ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผู้ขนหนู หรืออื่นๆ ด้วยผงชักฟอกและน้ำธรรมตา
  7. ทำความสะอาตบริเวณที่พักด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำสะอาต 99 ส่วน) หรืออาจเช็ดพื้นผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 70% พร้อมสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น ถุงมือ หน้ากาก แว่นตาขนาตใหญ่
  8. สังเกตอาการเจ็บป่วยของตนเอง 14 วัน หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตครั้งสุดท้าย