b8a51311-0a20-451b-8678-953d30f7ed6c

กระชายรักษาโรค Covid-19 ได้จริงหรือไม่

กระชายรักษาโรค covid-16 ได้จริงหรือไม่

สรรพคุณของกระชายตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย กระชาย มีรสเผ็ดร้อนขม ส่วนที่ใช้ หัวและราก ปรุงเป็นยารับประทาน สรรพคุณที่พบในคัมภีร์ แก้โรคอันเกิดในปาก แลแก้มุตกิด แลลมอันบังเกิดแต่กองหทัยวาตะ

วิธีการใช้ ส่วนหัวเผาไฟฝนรับประทานกับน้ำปูนใส เป็นยาแก้บิด หรือนำมาปิ้งให้สุกรับประทานกับน้ำปูนใส แก้บิดแก้ปวดมวน แก้มูกเลือด อีกวิธีหนึ่งคือใช้เหง้าและรากปรุงอาหาร แก้ปวดมวนในท้อง แก้ท้องอืดเฟ้อ และบำรุงกำลัง