กดจุดรักษา

การกดจุดไทย Thai Acupressure โดย อาจารย์สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ

การกดจุดพื้นฐาน และกดจุดสัญญาณ เพื่อเป็นการทำให้ร่างกายทำงานได้ โดยมีการปรับสมดุลและแก้ขอบกพร่องในส่งสัญญาณตามตำแหน่งต่างๆของร่างกาย ซึ้งจะเน้นการรักษาบริเวณหลังอันเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาทที่ควบคุมอวัยวะทั้งหลายของร่างกาย ส่งให้น้ำเลี้ยงไปเลี้ยงสมอง รักษาไมเกรน ,Office syndrome, ภูมิแพ้ , อัมพฤกษ์ อัมพาต , กระดูกทับเส้นประสาท และอื่นๆอีกมากที่ทำให้ร่างกายเสียสมดุล

การรักษาด้วยการกดจุดไทย จะสามารถรักษาได้ทุกระบบในร่างกาย เพราะทุกระบบทำงานไปด้วยกัน ระบบสมอง ระบบประสาท ระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบต่อมน้ำเหลือง ระบบย่อยอาหาร การขับถ่าย และอื่น ๆ

การกดจุดไทย คือการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพโดยที่การรักษา จะต้องวินิจฉัย วิเคราะห์ วิจัยก่อนว่าเป็นอะไร อันเป็นหัตถเวชกรรม เพื่อรักษาโดยการกดจุดไทยอย่างไร ต้องพิจารณาเป็น case by case แล้วผลการรักษาจะประสบความสำเร็จด้วยดี

ร่างกายของคนเรา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กันเสมอ แต่ละส่วนจะมีความสำคัญแตกต่างกัน เป็นการแพทย์ผสมผสานโดยพิจารณาจากการทำหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่าง ๆที่ปฏิสัมพันธ์กัน ด้วยการวิเคราะห์ วิจัย ในความสำคัญที่อวัยวะแต่ละส่วนทำงานร่วมกันอย่างไรบ้าง ก่อนที่จะทำการรักษาด้วยวิธีการกดจุด

การกดจุดไทย เป็นการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด ลดการใช้ยาเคมี เพื่อลดการสะสมของสารพิษในร่างกาย ก่อนจะไปพึ่งหมออยากให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองก่อน

กดจุดไทย คือ กรรมวิธีในการใช้องค์ความรู้ ศาสตร์ และศิลป์ บำบัดโรคโดยใช้นิ้ว เป็นมาจากการนวดแบบราชสำนัก Read more

การแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาซึ่งบรรพบุรุษของไทยได้สั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน มีความพยายามในการธำรงรักษา Read more

ยกกระดาน

เปรียบเทียบก่อนหลังรักษา

คลินิกกดจุดไทยรักษาทั่วประเทศ

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอปรัชญาโรจน์
• อ.เมือง • จ.ชลบุรี

วิภาวรรณคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
• อ.เมือง • จ.ขอนแก่น

คลินิกจรินทร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
• อ.เมือง • จ.ยโสธร

อภิชัยคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฒ
• อ.บางละมุง • จ.ชลบุรี

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอปิติพร
• อ.ชุมแพ​ • จ.ขอนแก่น

คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์
• จ.พระนครศรีอยุธยา

คลินิกหมอบัดดรียะห์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์
• อ.เมือง​ • จ.นราธิวาส

หมอพิเชษฐ์คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
• อ.เมือง • จ.กระบี่

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย TTMIC
• อ.เมือง • จ.นนทบุรี

ชิดชนกคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
• อ.แกลง • จ.ระยอง

เชิงเฌอ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
• อ.เมือง • จ.ระยอง

ตัวอย่างการรักษา