Featured Image, in content image

ตัวอย่างการรักษา อาการขาและเท้าบวมด้วยการกดจุดราชสำนัก

ขาและเท้าบวม

ก่อนการรักษา

 • มีอาการเท้าบวมทั้ง 2 ข้าง มา 1 เดือน
 • มีอาการปวดขา ปวดเท้า และปวดเข่าเล็กน้อย
 • มีอาการหลังจากยืนนานหรือเดินนาน เดินลงน้ำหนักทั้ง2ข้างไม่เท่ากัน ลักษณะอาการปวดชาๆ
 • อาการเป็นมากขึ้นเมื่อเดินนานประมาณ 30 นาที

สรุปอาการ

 • ขาและเท้าบวม 2 ข้าง
 • ปวดขา ปวดเท้า ปวดเข่า
 • ลักษณะปวดเท้า จะปวดชาๆ ตื้อๆ
 • เดินลงน้ำหนักไม่เท่ากัน

การรักษา

 • กดจุดราชสำนัก
 • นวดพื้นฐานขา เปิดประตูลมทั้ง 2 ข้าง
 • นวดพื้นฐานขา ด้านนอกทั้ง 2 ข้าง
 • นวดพื้นฐานขา ด้านในทั้ง 2 ข้าง
 • นวดสัญญาณ ขาด้านนอกทั้ง 2 ข้าง
 • นวดสัญญาณ ขาด้านในทั้ง 2 ข้าง
 • ประคบขาทั้ง 2 ข้าง

หลังการรักษา

 • อาการปวดลดลงมาก
 • การบวมตีงลดลง
 • เดินลงน้ำหนักได้เท่ากันมากขึ้น ที่เท้ารู้สึกมากขึ้น
 • อาการชาๆ ตื้อๆ ลดลง

แพทย์ผู้ทำการรักษา : พทป. นวรัตน์ จิตต์จำนงค์ (หมอเกรท)