Previous slide
Next slide

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย​

ปรับสมดุลร่างกาย มองสัญญาณโรค ป้องกันก่อนรักษา
ด้วยการแพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีในการชี้วัด

ปรับสมดุลร่างกาย มองสัญญาณโรค ป้องกันก่อนรักษา ด้วยการแพทย์แผนไทย และเทคโนโลยีในการชี้วัด

ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย หรือ Thai Traditional Medical Innovation Center (TTMIC) เป็นการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการช่วยตรวจวิเคราะห์และนำไปสู่การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยที่ตรงจุด สามารถติดตาม ประเมินผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยให้สูงขึ้น ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล และเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศไปพร้อมๆ กัน

การนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะมีบทบาทในเรื่องของการวิเคราะห์ ติดตามผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดตามแนวทางการแพทย์แผนไทยในระดับสากล

นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย จะได้มีการจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายสินค้าสมุนไพรไทยให้กับผู้มาใช้บริการทั้งจากในและต่างประเทศ หรือที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบศาลาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pavillion)

ตั้งอยู่ชั้น 2 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย หรือ Thai Traditional Medical Innovation Center (TTMIC) เป็นการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการช่วยตรวจวิเคราะห์ Read more

ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสมดุลธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ไต้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจประเมินผลเป็นตัวชี้วัด คือเครื่องตรวจสามประสาน (TM fow) อีกทั้งยังสามารถตรวจติดตามผลทุก 3 เดือน 6 เตือน หรือ 1 ปี เพื่อดูผลภายหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม คำแนะนำหรือใช้ อาหาร น้ำ สมุนไพรต่าง ๆ ช่วยในการดูแลตนเอง

ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสมดุลธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ไต้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจประเมินผลเป็นตัวชี้วัด คือเครื่องตรวจสามประสาน (TM fow) Read more

หัตถการ

เครื่อง TM-Flow ใช้หลักในการตรวจโดยการประเมินค่าความเสียหายที่เกิดจากโรคระบบการเผาผลาญผิดปกติเรื้อรัง ใช้หลักการ Read more

การปรับสมดุลและแก้ขอบกพร่องในส่งสัญญาณตามตำแหน่งต่างๆของร่างกาย จะเน้นบริเวณหลังอันเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาท Read more

ประโยชน์ของการเผายา คือ ใช้รักษาอาการท้องอึด ท้องเฟ้อ ใช้ไฟเพื่อก่อให้เกิดความร้อนแก่ร่างกาย หรือบริเวณที่ต้องการรักษา Read more

การอบ O-zone คือการใช้ไอน้ำ ความร้อน และ ความชื้น ช่วยเปิดรูขุมขนขับสารพิษ และ นำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ภายในร่างกาย Read more

กดจุดรักษา
สุมยา
นวดน้ำมัน
เผายา
พอกตา
พอกตับ
กักน้ำมัน
นวดหน้าทองคำ
ดูแลหลังคลอด
นั่งถ่าน

โครงการ

ในชีวิตของข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ การได้ยึดหลักธรรมคำสอน Read more

จากสถานการณ์การระบาดใหญ่ (pandemic) ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก Read more

เป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมป่าไม้ กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย เพื่อช่วยเหลือป่าชุมชน Read more

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ Read more

วีดีโอ

Prev 1 of 5 Next
Prev 1 of 5 Next

กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวสาร

อาคารพิพิธภัณฑ์
และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย

(เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ตั้ง

บริษัท นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย จำกัด

ชั้น 2 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรบการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000